Kvars UVC mikroblarga qarshi trubkasi, uning emissiya spektral chizig'i 253,7 nm to'lqin uzunligi yalang'och ko'zga ko'rinmaydi.253,7 nm to'lqin uzunligi yaxshi bakteritsid ta'sir ko'rsatishi mumkin.Buning sababi shundaki, hujayralar yorug'lik to'lqinlarining yutilish spektrida qonunga ega va ular to'lqin uzunligi 250nm ~ 270nm bo'lgan ultrabinafsha nurlarning katta yutilishiga ega.So'rilgan ultrabinafsha nurlar aslida hujayralarning genetik materialiga ta'sir qiladi.Ya'ni, genetik materialni mutatsiyaga olib keladigan DNK, bakteriyalarning darhol o'lishiga yoki sterilizatsiya maqsadiga erishish uchun naslni ko'paytirishga qodir emas.UVC trubkasi shifoxona dezinfeksiyasida, oziq-ovqat gigienasida, asbob-uskunalarni dezinfeksiya qilishda, turli gigiena joylarida va terining qarishida keng qo'llaniladi.